Historik

Sveadiesel AB sålde under många år ångturbiner från KK&K. Då KK&K sedermera köptes upp av Siemens fanns endast möjlighet att erbjuda service av de ca 200 turbiner som redan fanns i Sverige.

Howden Turbo Technologies (HTT) övertog sedan ägandet av KK&K från Siemens vilket ledde till att Sveadiesel sedan oktober 2017 återigen har generalagenturen i Sverige och Norge. Verksamheten är placerad i Inter-Turbine.